Valbeveiligingen

Voor werken op hoogte is valbeveiliging vereist. Onder werken op hoogte vallen werkzaamheden op diverse locaties zoals een plat of schuin dak, hoogwerkers, platformen, steigers, silo’s, zonnepanelen, tankwagens, en in bomen waarbij het valgevaar meer dan 2,5 meter is. Tevens moeten er veiligheidsmaatregelen getroffen worden wanneer er binnen deze 2,5 meter andere gevaren zoals water, bewegende of uitstekende delen, aanwezigheid van verkeer of kans om onder spanning te komen staan aanwezig zijn. Een werkgever dient niet alleen in de nodige valbeveiliging te voorzien, maar ook te zorgen dat medewerkers bekend zijn met het gebruik van de materialen. Mensen die tijdens het werken op platte daken of op ladders, of in hoogwerkers een harnas ten behoeve van valbeveiliging dragen moeten hiervoor een cursus volgen.

Bij werken op hoogte moeten voorzieningen ter voorkoming van valgevaar worden aangebracht. Bij bronbestrijding wordt er simpelweg voorkomen dat men in een gevarenzone terecht komt. Op deze manier ontstaat er geen risico tot vallen. Wanneer bronbestrijding niet mogelijk is dienen er collectieve maatregelen getroffen te worden. Voorbeelden hiervan zijn randbeveiligingen, steigers of kooiladders. Men dient te zorgen voor het gebruik van PBM's, Persoonlijke Beschermings Middelen.

Deel deze informatie

Beco Vianen

Maatwerk in uitrustingsstukken voor graafmachines en wielladers en landbouwkippers en grondverzetkippers.

Heat Barrier BV

Gespecialiseerd in bouwkundige brandpreventie.

Stadsboerderij De Vosheuvel

kinderboerderij Stadsboerderij de Vosheuvel in Amersfoort.

"Houcon" Construction Services B.V.

gespecialiseerd co-maker en verlengstuk of vervanger van technische diensten, service- en onderhoudsdiensten.