Rolsteigers

De verantwoording van een werkgever ten opzichte van de werknemers wordt steeds groter. Tegenwoordig hebben werkgevers te maken met ingewikkelde eisen, waaraan de door hen verstrekte arbeidsmiddelen moeten voldoen. Volgens het arbobesluit III, afdeling 1, artikel 3.2, zijn werkgevers verplicht elektrische arbeidsmiddelen, machines, trappen, ladders en rolsteigers minimaal één keer per jaar te laten controleren en registreren. Het elektrische gedeelte word gekeurd volgens de Nederlandse Norm 3140 (NEN 3140). Ladders, trappen en steigers worden door middel van een visuele keuring gecontroleerd en geregistreerd. De gebreken dienen zo snel mogelijk te worden hersteld (NEN 2484 / 2718). Onveilige situaties worden hiermee voorkomen.


NNSkeuringen.nl biedt u pasklare en betaalbare keuringen.

Uw voordelen op een rij:

 • Al uw elektrische gereedschappen, ladders en trappen worden geregistreerd en gelabeld.
 • Rolsteigers worden door middel van een visuele keuring gecontroleerd (NEN 2718).
 • Alle keuringen voldoen aan de hoogste eisen, dus ISO-, VCA- en ARBO-goedgekeurd.
 • Automatisch en gratis bericht wanneer keuringstermijn afloopt.
 • Goed- en afgekeurde apparatuur wordt voorzien van een sticker.
 • Per gekeurd item een certificaat.
 • Geen administratieve handelingen meer voor de onderneming.
 • Aanschaf van dure meetapparatuur is niet nodig.
 • Geen speciaal opgeleid keuringspersoneel meer nodig voor uw onderneming.
 • Keuringen 's avonds en op zaterdag zonder meerprijs mogelijk.
 • Kleine reparaties, met vooraf prijsopgave.
 • Als u de keuringen zelf uitvoert kunnen wij bijspringen.
 • Door een goede organisatie kunnen wij onze tarieven tot de laagste rekenen.
 • Wij keuren onafhankelijk.


Wat is NEN 3140 eigenlijk?
NEN 3140 is een omschrijving van de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties. In deze norm staat vermeld wat wel en wat niet gedaan moet worden.


Is keuren verplicht?
Ja, keuren is verplicht. Als werkgever moet je een schriftelijk bewijs kunnen overleggen, waaruit blijkt dat het arbeidsmiddel tenminste één keer per jaar gecontroleerd wordt. De beste en meest waterdichte methode is om deze keuring uit te voeren conform de NEN 3140.


Wat gebeurt er als u niet keurt?
Indien bij een arbeidsongeval letsel ontstaat, door een ondeugdelijk niet gekeurd arbeidsmiddel is de werkgever voor 100% aansprakelijk voor financiële consequenties. (artikel 7:658 BW)


Wat zijn hiervan de gevolgen voor uw onderneming?
1) Hoge boetes. 2) Stillegging van de onderneming. 3) Publicatie landelijke vakbladen en kranten enz. 4) Betalen van materiële en immmateriële gevolgschade.


Wat is de NEN 2484 en de NEN 2718 eigenlijk?
De NEN 2484 en de NEN 2718 is een omschrijving van de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering omtrent werken op hoogte en eisen die worden gesteld aan het zogenaamde draagbaar klimmaterieel en rolsteigers. De NEN 2484 en de NEN 2718 zijn (net als NEN 3140) de Nederlandse norm. Eigenlijk een samenraapsel van punten uit de warenwet en de Europese Norm EN 131. Meestal is dit de strengste norm, hoewel zij op sommige punten weer minder voorschrijft dan de warenwet of EN 131. Deze voorschriften zijn bedoeld als handvat voor mensen die met de arbobeleidsregels moeten werken. In de arbobeleidsregels wordt verwezen naar de NEN 2484 en de NEN 2718.

Deel deze informatie

Beco Vianen

Maatwerk in uitrustingsstukken voor graafmachines en wielladers en landbouwkippers en grondverzetkippers.

Heat Barrier BV

Gespecialiseerd in bouwkundige brandpreventie.

Stadsboerderij De Vosheuvel

kinderboerderij Stadsboerderij de Vosheuvel in Amersfoort.

"Houcon" Construction Services B.V.

gespecialiseerd co-maker en verlengstuk of vervanger van technische diensten, service- en onderhoudsdiensten.