Magazijnstellingen

Het keuren van arbeidsmiddelen, waaronder stalen opslagsystemen vallen, is al enkele jaren verplicht volgens de arbeidsomstandighedenwetgeving. De verantwoordelijkheid die hier uit voortvloeit voor de werkgever bestaat uit het ter beschikking stellen van veilige arbeidsmiddelen aan de werknemer.

In hoofdstuk 7 van van het Arbeidsomstandighedenbesluit welke is gebaseerd op de Europese richtlijn EN 15635 stalen opslagsystemen is bepaald dat stalen opslagsystemen periodiek en minimaal 1 keer per jaar moeten worden gekeurd.

Waaruit bestaat de periodieke keuring?

Bij de keuring wordt vastgesteld of de veiligheidseigenschappen van een opslagsysteem voldoen aan de in de wetgeving gestelde eisen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende eigenschappen:

- Kwantitatieve eigenschappen: Lengte/hoogte/doorbuiging van liggers en afwijkingen staanders etc.
- Attributieve eigenschappen: Aanwezigheid belastingbord/uithaakbeveiliging, aanwezigheid uithaakbeveiliging verankeringen etc.
- Kwalitatieve eigenschappen: aanwezige schades/vervormingen.

De inspectie wordt afgerond met een overzichtelijke rapportage die u een oordeel geeft over de algehele staat van de geïnspecteerde opslagsystemen. Naast dit oordeel ontvangt u een rapport met aanbevelingen ten aanzien van te nemen maatregelen om toekomstige schades en risico's zoveel mogelijk te beperken en/of uit te sluiten. Met deze rapportage heeft u als werkgever aantoonbaar bewijs dat u aan uw wettelijke verplichting voldoet.

Wat gebeurt er als ik niet keur? Indien bij een arbeidsongeval letsel ontstaat, met als oorzaak een ondeugdelijk arbeidsmiddel en er kan na onderzoek worden aangetoond dat de werkgever nalatig is gebleken, is deze volgens artikel 7:658 BW voor 100% aansprakelijk voor financiële consequenties.

Wat zijn hiervan de gevolgen voor mijn onderneming?

1) Hoge boetes. 2) Stillegging van de onderneming. 3) Publicatie landelijke vakbladen en kranten enz. 4) Betalen van materiële en immateriële gevolgschade.

Deel deze informatie

Beco Vianen

Maatwerk in uitrustingsstukken voor graafmachines en wielladers en landbouwkippers en grondverzetkippers.

Heat Barrier BV

Gespecialiseerd in bouwkundige brandpreventie.

Stadsboerderij De Vosheuvel

kinderboerderij Stadsboerderij de Vosheuvel in Amersfoort.

"Houcon" Construction Services B.V.

gespecialiseerd co-maker en verlengstuk of vervanger van technische diensten, service- en onderhoudsdiensten.